Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program

24. 9. 2010

Volební program

volební strany – politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

pro komunální volby v Moravském Krumlově ve dnech 15.-16.10.2010

 

 

Preambule (Úvodní prohlášení)

Nekončící ekonomická krize, která znamená mimo jiné snižování příjmů do rozpočtu města, před nás staví nutnost úsporného hospodaření. Druhým důvodem pro tento způsob financování budoucnosti je úvěrová zátěž města, větším dílem převzatá z minulosti, menším dílem způsobená novým úvěrem ke spolufinancování probíhajících investičních akcí.

Bez ohledu na tyto zhoršené podmínky však musíme mít na paměti, že město Moravský Krumlov jako obec s rozšířenou působností a její úřad jsou centrem správního regionu, který čítá přes 22.000 obyvatel ve 33 obcích. Pro všechny tyto občany musíme zajistit vše, co od města a jeho úřadu očekávají – od zásobování až po vyřizování všech záležitostí (stavební úřad a územní plány, silniční úřad a doprava, sociální věci a právní ochrana dětí, základní školství a kultura, vodoprávní úřad, zemědělství, lesnictví a životní prostředí, živnostenský úřad, matrika, osobní doklady a další). Zákony jsou nastaveny tak, že město musí vytvořit podmínky pro své úředníky, aby mohli tuto regionální službu plnit. Odmítnutí těchto úkolů by znamenalo vzdání se vysokého pověření, za které bojovali naši předchůdci ve volebním období 1998 - 2002 a pád Moravského Krumlova do zapomnění …… .

Pokud jde o naše město samotné, připomínáme, že v první řadě musí být vyřešeny základní věci. Tak, jako není možné hrubou stavbu domu zdobit zlatými klikami, nelze ani v Moravském Krumlově budovat nadstavbu, chybí-li základy pro lepší život jeho obyvatel.

To jsou dva předpoklady, ze kterých vychází naše nabídka, s níž se ucházíme o vaši důvěru v nadcházejících volbách.

Program

1. Zasadíme se o dokončení rozpracovaných projektů (výstavba diskontního marketu, dokončení kanalizace v rámci projektu DYJE II, příprava stavebních míst pro individuální výstavbu, rekonstrukce sýpky na chráněné bydlení ve spolupráci se Slezskou diakonií, revitalizace městského centra, oprava místních komunikací).

2. V závislosti na finančních zdrojích a s pomocí prostředků EU budeme prosazovat rychlou rekonstrukci sokolovny, která přešla do majetku města, s cílem vybudovat společenské a tělocvičné prostory, které městu chybí.

3. Jedním z našich hlavních cílů je podpora mládeže, jejích smysluplných aktivit a sportu. K tomu účelu využijeme spolupráce s ČEZ a všech dalších možností včetně mikroregionu Moravskokrumlovsko pro vybudování hřiště u ZŠ Ivančická a aktivizujeme příznivce pro úpravu vhodné plochy na skatepark.

4. Senioři jsou nepominutelným objektem našeho zájmu. Budeme pokračovat v příspěvcích na dopravu. Prověříme možnost výstavby domova pro důchodce nebo denního stacionáře. Budeme podle možností podporovat činnost Klubů seniorů.

5. Dokončíme prodej nepotřebného nemovitého majetku města do rukou právnických nebo fyzických osob. Nájemní bydlení omezíme na zachování menšího počtu městských bytů pro případy nutné sociální potřebnosti.

6. Zasadíme se o využití opuštěných nebo neřešených areálů (brownfieldů) tak, aby přinášely hospodářský užitek městu.

7. Známe cestu rychlého a levného zvýšení kapacity mateřské školy. Budeme podporovat zachování základních i středních škol, Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže v našem městě. Město musí být připraveno v případě potřeby převzít úlohu zřizovatele místo kraje.

8. Zachováme velké, tradiční i specializované kulturní akce v našem městě pro všechny vrstvy obyvatel. Zasadíme se o vystavování Muchovy Slovanské epopeje co nejdéle nebo nastálo v důstojném prostředí opravovaného zámku v Moravském Krumlově.

9. K rychlé realizaci dovedeme výstavbu kolumbária – stěny se schránkami pro urny – na hřbitově u farního kostela ve městě. Připravíme rozšíření hřbitova v Rakšicích. Jako alternativu k MSE budeme řešit zřízení smuteční obřadní síně.

10. Budeme usilovat o přijetí etického kodexu zastupitele jako základní normy jednání a chování volených zástupců města. Pro další volební období budeme prosazovat 15-ti členné zastupitelstvo a tím úsporu cca milion Kč na nákladech samosprávy.

11. Na základě všeobecné dohody s dopravci, místními institucemi, obchodníky a podnikateli nastavíme úřední hodiny městského úřadu a provozní dobu v mateřských školách a družinách tak, aby se zlepšila obslužnost občanů.

 

 

 

 

 

Oblastní sdružení politického hnutí

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Moravský Krumlov, září 2010